• Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
Novinky
13.2.2018
Kniha Vůdce malého plavidla 2018 je zde

Nová kniha Lodní školy s názvem Vůdce malého plavidla 2018, nově rozšířená o kompletní znění Pravidel plavebního provozu, právě v prodeji!

>>
30.1.2018
Tarponi jdou do důchodu...

Po osmi letech vyřazujeme z naší charterové nabídky plavidla Tarpon 42 a Tarpon 37. Z kraje roku 2018 se s nimi můžete setkat již pouze jako s výcvikovými plavidly Lodní školy, v průběhu jara 2018 budou z provozu vyřazena nadobro... 

>>
16.1.2018
Zimní kurzy Lodní školy

Všem zájemcům o dovolenou s lodí, říční turistiku a plavbu nabízíme oblíbené kapitánské kurzy Vůdců malých plavidel (VMP) i během zimy.

>>
Rychlý kontakt
SP Praha s.r.o, komplexní lodní služby
Komunardů 43
Praha, 170 00


+420 281932666, +420 281930708
Rezervace

Vše co vás zajímá ohledně pronájmů lodí na Vltavě a Labi

V následujícím textu jsme se pokusili zrekapitulovat vše, co vás nejčastěji zajímá ohledně pronájmů obytných motorových lodí na Vltavě a Labi. Pokud zde nenaleznete odpověď na váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Plné znění všech práv a povinností nájemce a pronajímatele stanoví Všeobecné smluvní podmínky

Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.

Způsobilost k vedení plavidel (průkazy VMP, zkušenosti apod.)

Pokud si půjčíte v naší půjčovně lodí plavidlo a chcete s ním plout, musíte být schopni bezpečného ovládání lodě za jakýchkoliv podmínek, které mohou po cestě nastat a musíte znát pravidla lodního provozu. Nejedná se o obyčejnou atrakci cestovního ruchu, kdy se téměř nemůže nic stát (jako třeba v případě Baťova kanálu). Jedná se o regulérní plavbu v ostrém lodním provozu po evropsky významných vodních cestách, kterými Labe i dolní Vltava jsou. Budete potkávat nejenom řadu sportovních plavidel, ale též veliké osobní lodě a plně naložené lodě nákladní. To vše v kombinaci s řadou bójí, plavebních znaků a plavebních komor. Proto je bezpodmínečně nutné, abyste měli předchozí zkušenosti, uměli bezpečně řídit loď a znali předpisy. To je pochopitelně důležitější, než jestli vlastníte průkaz Vůdce malého plavidla nebo ne. Samozřejmě, pokud průkaz VMP vlastníte, je to veliká výhoda a tuto skutečnost vítáme. Nicméně máte-li bohaté zkušenosti a znalosti (třeba ze zahraničního říčního charteru, námořní plavby apod.), uděláme výjimku a půjčíme vám loď i bez jakéhokoliv průkazu a zkoušek. Jinou kapitolou je zjednodušený pronájem v režimu Kapitánem na den, kde díky jasnému vymezení nenáročné trasy a typu lodě platí trochu jiná pravidla.

Vymezení oblasti plavby

S plavidly naší charterové flotily můžete plout po Vltavě od soutoku s Labem v Mělníku až po hráz Slapské přehrady (Třebenice) a po Labi v úseku Ústí nad Labem Střekov - Chvaletice. Pro plavbu centrem Prahy platí časové omezení plavby. V úseku mezi PK Praha Štvanice a PK Praha Smíchov lze bez průkazu VMP plout pouze v dopolední době od 7:00 do 11:00 hodin. Dodržování toho omezení však vzhledem k velmi hustému lodnímu provozu a vytížení PK Praha Smíchov doporučujeme VŠEM, tzn. i držitelům průkazu VMP. 

Vyjma případů nouze je přísně zakázáno přistávat s plavidly naší flotily na tzv. náplavce Rašínova nábřeží, tzn. vodní cestě Vltava, pravý břeh, ř.km 55,6 (Vyšehradská skála) – ř.km 53,8 (slepé rameno Mánes)

Pro všechna plavidla a všechny vůdce plavidel naší flotily platí absolutní zákaz plavby po řece Labi v úseku plavební komora Ústí nad Labem Střekov – státní hranice SRN.

Časové vymezení plavby

Plout je možné pouze za světla a za přijatelné viditelnosti. Plout za tmy je přísně zakázáno všem plavidlům a všem vůdcům našich plavidel bez ohledu na to, zda-li jsou nebo nejsou vlastníky průkazu VMP.  Stejně tak nelze plout za husté mlhy, deště nebo jiným způsobem snížené viditelnosti ohrožující bezpečnost plavby. Pokud je tedy světlo a jsou standardní rozhledové podmínky, můžete plout (vyjma centra Prahy) kdykoliv. Pozor však na provozní doby plavebních komor a doby předávek plavidel.

Plavební mapy, předpisy

Veškeré plavební mapy a plavební předpisy jsou ke stažení v Klientské sekci, která Vám bude zpřístupněna po objednávce plavidla. Prosíme Vás, abyste s nimi důkladně seznámili předem. V papírové podobě jsou pak samozřejmou součástí palubní dokumentace všech našich plavidel. Není třeba si je kupovat.

Pojištění lodí, kauce

Veškeré lodě naší flotily jsou již v základu bez jakéhokoliv příplatku pojištěny proti škodám, které na plavidle mohou vzniknout. Pojištění se nevztahuje na zdraví a majetek nájemce ani na škody způsobené jiným účastníkům lodního provozu. Před vyplutím z domovského přístavu se skládá vratná kauce, která představuje Vaši spoluúčast na pojištění plavidla. V případě, že loď odevzdáte bez větších závad, je kauce vrácena v plné výši. V případě pojistného plnění je škoda do výše kauce z této hrazena, vše ostatní nad tuto sumu jde z pojistky.

Výše vratných kaucí: Viking 1000, Viking 800 - 14 000,- Kč, Brekken 750 - 12 000,- Kč, Escape - 10 000,- Kč

Upozornění: pojistné plnění neproběhne v případě, kdy škoda na plavidle vznikla hrubým porušení smluvních podmínek nebo hrubým porušením ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Jedná se především o plavbu v noci, plavbu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nerespektování značení (bójí, přikázaných směrů plavby), nerespektování zásad chování v plavebních komorách, ignorování hierarchie předností plavidel a nerespektování zákazů plavby do vyznačených nebo předem vymezených oblastí. V takovém případě jdou veškeré škody v plné výši na vrub nájemce.

Doplňování paliva během plavby

Veškerá nabízená plavidla disponují natolik velikými palivovými nádržemi, že doplňování paliva během plavby nepřipadá v úvahu. Starost s čerpáním pohonných hmot můžete pustit z hlavy.

Doplňování pitné vody během plavby

Pitnou vodu je třeba pravidelně doplňovat - obvykle jednou za dva až tři dny. Frekvence doplňování samozřejmě souvisí s tím, jak s vodou hospodaříte, což je dobré si uvědomit zejména při sprchování. Místa umožňující dobírání pitné vody jsou označena v plavebních mapách a budete na ně rovněž upozorněni při předávce plavidla.

Jízdní kola na palubě

U lodí Viking 1000 a Escape je možné vzít na palubu všech ostatních lodí jízdní kola. Kombinace plavby a cyklistiky je jedinečná. Pokud si nechcete brát kola svoje, je možné si jízdní kolo v domovském přístavu zapůjčit. Podrobnosti viz sekce "Ceník"

Předávky plavidel

Každý pronájem plavidla začíná úvodní předávkou. Délka předávky plavidla závisí zejména na vašich předchozích zkušenostech s plavbou po Vltavě / Labi, se zkušenostmi s vlastním řízením daného typu lodě a se znalostí pravidel plavebního provozu. Průměrná délka předávky (pokud se jedná o zkušenou posádku) se pohybuje od 60 do 120 minut. Předávka začíná nejdříve v hodinu stanovenou Smlouvou o pronájmu plavidla, tzn. pokud je ve smlouvě uvedeno "pronájem od 10 hodin" znamená to, že předávka začíná v 10 hodin. Přijíždět do přístavu dříve nemá smysl. Stejně tak neexistuje maximální délka předávky. Odplutí z domovského přístavu je zkrátka možné až v okamžiku, kdy plavidlo bezpečně ovládáte a znáte detailně plánovanou trasu.

Zpětné odevzdávky plavidel

Prosíme vás o dodržení času navrácení plavidla, který je uveden ve Smlouvě o pronájmu plavidla. V sezóně jdou jednotlivé pronájmy rychle za sebou a případné pozdní odevzdání může narušit dovolenou posádce, která má loď pronajatou po vás. Případná pozdní odevzdávka může být dle Všeobecných podmínek zpoplatněna. Pokud není součástí sjednaných služeb i závěrečný úklid plavidla, prosíme vás o navrácení plavidla v podobném stavu, v jakém jste ho přebírali.

Úhrada projetého paliva

Vyúčtování spotřebovaných pohonných hmot, provozních kapalin a ostatních provozních nákladů vztažených k chodu motoru proběhne souhrnně na konci pronájmu pomocí tzv. motohodin. Cena za motohodinu je cenou za hodinu chodu lodního motoru zaznamenanou měřícím zařízením plavidla.

Cena za motohodinu: Viking 1000 - 170,- Kč, Viking 800 - 195,- Kč, Brekken 750 - 160,- Kč, Escape - 210,- Kč

Parkování automobilů

Po dobu Vaší plavby můžete nechat automobily zdarma zaparkované v areálu přístavu Praha Holešovice. Pokud preferujete hlídané parkoviště, můžete využít našich míst na hlídaném parkovišti v Dělnické ulici, cca 500m od přístavu. Poplatek za parkování je 100,- Kč / noc.

Domácí mazlíček na palubě

Na palubu lodě můžete po předchozím odsouhlasení vzít i svého čtyřnohého kamaráda. Zvíře na palubě je zpoplatněno dle ceníku.

Elektrická energie na lodi

Všechny lodě naší flotily mají elektrické rozvody 12V s automobilovou zásuvkou. Lodě Viking všech modifikací mají navíc rozvod 220V, který je však k dispozici pouze v přístavu při připojení plavidla k veřejné elektrické síti 220V břehovou přípojkou. S elektrickou energií je třeba rozumně hospodařit, podobně jako u automobilu. Pokud plujete alespoň 5 hodin denně, stačí se chodem motoru dobít veškeré lodní baterie zajišťující funkci všech palubních zařízení (osvětlení, lednice, vodní čerpadla, rádio, TV apod.) Pokud energií plýtváte (necháte bez nastartování rozsvícenou celou loď, intenzivně využíváte zásuvku 12V, opakovaně startujete a vypínáte motor, nadužíváte boční šroub nebo ho dokonce použijete bez nastartovaného motoru), dojde zcela logicky k vybití baterií. Stejně jako když necháte rozsvícené nanastartované auto. Tento stav je zcela přirozený a nelze ho považovat za poruchu plavidla, ale závadu vzniklou nesprávnou obsluhou.

Pokud zapojíte do 12V automobilové zásuvky měnič 220V, mějte prosím na zřeteli, že zatížitelnost zásuvky je velmi omezená. Můžete tímto způsobem dobíjet mobil, tablet nebo fotoaparát, ale rozhodně nelze počítat s tím, že by bylo možné používat fén na vlasy, rychlovarnou konvici nebo například výčepní chladící zařízení na pivo! Pokud nezasáhne ochrana měniče, může dojít k závažné poruše na elektroinstalaci plavidla!!!

Alkohol za kormidlem

Při řízení plavidla platí stejná pravidla jako při řízení automobilu, tzn. nulová tolerance. Namátkové kontroly jsou poměrně časté, provádí je nejenom Policie ČR, ale též hlídková plavidla Státní plavební správy. Vedení rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu do 1 promile se považuje za přestupek, od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí vůdci plavidla zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. Při zjištění vedení plavidla pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek bude nájemci pronájem ukončen kdekoliv na cestě.

Bezpečnost

Ochranu života, zdraví, majetku a celkovou bezpečnost plavby nebereme na lehkou váhu. Plavidla jsou vybavena veškerými předepsanými záchrannými prostředky, záchrannými vestami, záchrannými kruhy, nouzovými čerpadly, hasicími přístroji apod. Z důvodu rychlého detekování polohy plavidla v případě mimořádných událostí jsou plavidla vybavena technickými prostředky k automatickému zjišťování aktuální polohy plavidla.

Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.Co vás zajímá ohledně pronájmů lodí - SP Praha s.r.o.